ฐานข้อมูลและสถิติ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบรายละเอียด ของ แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
คุณสมบัติค่า
ชื่อแบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์Humen_competency_01.xls
ขนาดของไฟล์132.5 kB
ชนิดของไฟล์xls (ชนิดของไฟล์: application/vnd.ms-excel)
ผู้สร้างadmin
สร้างเมื่อ: 02/12/2012 11:38
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยadmin
ฮิต387 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 02/12/2012 11:38
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum