โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจ
เยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยมี นพ.กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

 

โครงการ "คุณคือคนสำคัญ"

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการ "คุณคือคนสำคัญ"สำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรในองค์กร ในวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพกิจกรรม

 

Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 13/2/58

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1
ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-15.00 น. โดยมีผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพกิจกรรม

 

 

 

ภาพกิจกรรมวันเปิดชมรมผู้ไร้กล่องเสียง

เมื่อวันที่ 28/10/2557 ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพกิจกรรม

 

โครงการพัฒนาอนุรักษ์แนวป่าชายเลนของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเทียวเชิงนิเวศ

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพกิจกรรม

 

 

 

Who Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์