โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

 

ภาพกิจกรรมวันเปิดชมรมผู้ไร้กล่องเสียง

เมื่อวันที่ 28/10/2557 ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพกิจกรรม

 

โครงการพัฒนาอนุรักษ์แนวป่าชายเลนของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อการท่องเทียวเชิงนิเวศ

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพกิจกรรม

 

 

 

การสัมมนาเรื่อง " การประชุมเครือข่ายบริการดูแลรักษา ส่งต่อด้านมะเร็งในภาคตะวันออก"

วันที่ 10 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเดอะเซส บางแสน ชลบุรี

คลิ๊กเพื่อดูรูปภาพกิจกรรม

 

Who Online

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์