ฐานข้อมูลและสถิติ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

 

นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีและคณะผู้บริหาร
ร่วมต้อนรับการเยี่ยมสำรวจการประเมินการรับรองคุณภาพ Re-Accreditation
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
โดยแพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ หัวหน้าผู้เยี่ยมสำรวจและคณะ
วันที่ 27-28 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลชลบุรี คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ จัดกิจกรรมสร้างเสริมอาชีพ
การประดิษฐ์"พับธนบัตรเป็นดอกกุหลาบ"ให้ผู้ป่วย และญาติ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม
เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
ปรับภูมิทัศน์ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการ "คุณคือคนสำคัญ"
สำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม 2558 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรในองค์กร
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

 

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเ กียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ ยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ
ระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
โดยช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญต
ักบาตร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่ อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง ของแผ่นดิน
นำโดย นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็ง
ชลบุรี
ในช่วงบ่ายร่วมกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลม ะเร็งชลบุรี
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งช
ลบุรี โดย นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี
พร้อมทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรั
บ ในการนี้ อธิบดีกรมการแพทย์
ได้มอบนโยบายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ของกระทรวงสาธารณสุข และกรมการการแพทย์
แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเ
ร็งชลบุรี จากนั้นได้เดินดูสถานที่ก่อ สร้างอาคาร 9 ชั้นโดยรอบ
สำหรับบริการผู้ป่วยโรคมะเร
็งในเขตภาคตะวันออกและใกล้เ คียง
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

Who Online

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์