ฐานข้อมูลและสถิติ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะเร็งช
ลบุรี โดย นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็ง ชลบุรี
พร้อมทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรั
บ ในการนี้ อธิบดีกรมการแพทย์
ได้มอบนโยบายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ของกระทรวงสาธารณสุข และกรมการการแพทย์
แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเ
ร็งชลบุรี จากนั้นได้เดินดูสถานที่ก่อ สร้างอาคาร 9 ชั้นโดยรอบ
สำหรับบริการผู้ป่วยโรคมะเร
็งในเขตภาคตะวันออกและใกล้เ คียง
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยแบ บประคับ ประคอง จัดงาน
งาน "World hospice & Palliative Care Day"CCH.2015 โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง
รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด
้าน วิชาการและการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
และนายแพทย์อัศศิริ แก่นแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน
และเวลา10.00 น. การนำเสนองานวิจัยและแลกเปล
ี่ยน เรียนรู้
เรื่อง "การตายดี" ในมุมมองของผู้ป่วย ครอบครัว และพยาบาล
โดยวิทยากร ผศ.ดร.วัลภา คุณทรงเกียรติ ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ
"วันล้างมือโลก" ประจำปี 2558 นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี นายแพทย์สิทธิ สุขอวยชัย กล่าวรายงาน
ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมเร็งชลบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากร
ร่วมลงคะแนนคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2558 ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดงานวันมะเร็งเต้านมสากล ประจำปี 2558
โดย นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันมะเร็งเต้านมสากล
ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.

 

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมต้อนรั
นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คนใหม่
บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ เต็มไปด้วยความอบอุ่น มีการมอบกระเช้าดอกไม้
และให้กำลังใจนายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
แด่ นายแพทย์กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ที่เกษียณอายุราชการในปี 2558
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมงาน
ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นและประทับใจ ณ บริเวณอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
คลิ๊กดูภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

Who Online

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์